Підготувати тернопільського школяра до навчального року виявилося не дешевою справою

Ïåðâîêëàññíèêè â êëàññå ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè ïî ñëó÷àþ íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà - Äíÿ çíàíèé íà òåððèòîðèè ÑÎØ ¹69 â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Літо вже підходить до завершення, а це означає, що зовсім скоро у школах пролунає перший дзвінок. Закінчення канікул завжди сповнене турботами не лише для школярів, але й для їхніх батьків, яким нове шкільне приладдя для своїх чад влетить у копійку, пише Сорока.

Основне для учня – портфель. У різних точках продажу ціна на цей товар відрізняється. У магазинах – від 400 до 990 гривень та від 360 гривень і вище на ринку. Вартість залежить від якості. Так, дорожчі рюкзаки мають ортопедичну спинку, світловідбиваючі елементи, багато зовнішніх й внутрішніх кишень та зручні лямки.

Дорогі шкільні пенали відрізняються наявністю більшої кількості відділень та якістю матеріалу, з якого вони виготовлені. Так, ціна найдешевшого пеналу стартує від 20 гривень, а закордонні, наприклад з Великобританії, сягають 120 гривень.

Набір кольорових олівців обійдеться у 40-100 гривень. Найдорожчими для батьків стануть акварельні олівці. Зокрема, школярі полюбляють «Marco», які вартують від 52 гривень у картонній коробці та трохи дорожчі у металевій. Фломастери китайського виробництва вартують від 33 гривень. У майже 90 гривень обійдуться фломастери з Франції та від 40 до 72 – українського виробника.

Різноманіття щоденників – вражає. Найнижча ціна – 32 гривні (з м’якою обкладинкою) та 85-110 (зі штучної шкіри). Ціна зошитів на 12 аркушів – 0,95 грн. за звичайні та в середньому 2,60 грн. за кольорові, 18 аркушів – 3,50 грн., 24 аркуші – 4,20-4,50 грн., 48 – 7,80-9,75 грн., 60 – 12-14,50 грн. та 96 аркушів – 17-19 грн. Папка для зошитів вартує орієнтовно 50-70 гривень.

Фарби гуашеві (6 кольорів) коштують від 24 гривень та більше. Акварельні (12 кольорів) – орієнтовно 28-43 гривні.

Вартість обкладинок для книг 18-22 гривні, для зошитів – 5-24 грн. Найдешевший альбом для малювання на тернопільському ринку можна придбати приблизно за 13,30, а дорожчий – 23-30 гривень. Кольоровий картон – 18-22,60 гривень, папір – від 8 гривень. Ціна якісного циркуля – від 42 гривень. Ґумка для олівців обійдеться у 3-5 гривень, лінійка – 15,50-16 грн., ручка – 6-17 гривень.

При купівлі шкільного приладдя батькам не варто квапитися купувати все одразу, адже часто в інтернет-магазинах та на спеціальних гуртівнях можна натрапити на товари зі суттєвими знижками.

Ваш коментар може бути першим

Залишити відповідь

Ваша імейл адреса не буде оприлюднена


*